Niet opvolgen van de Sportreglementen kan resulteren in een mondelinge waarschuwing, bestraffing met een tijdstraf, diskwalificatie van de atleet.

KLEDIJ
Volgende kledijvoorschriften zijn van toepassing:

 1. Elke atleet draagt tijdens de wedstrijd een niet-transparant wedstrijduniform.
 2. Het uniform moet de ganse torso bedekken.
 3. De torso van de atleet moet gedurende de ganse wedstrijd bedekt blijven. Bij niet-wetsuit zwemmen is het verboden om de benen onder de knie te bedekken tijdens het zwemmen. Bij wetsuit zwemmen is het bedekken van de onderbenen wel toegestaan, ook in de andere disciplines.

ZWEMGEDRAG
ALGEMEEN

 1. Atleten mogen elke stijl gebruiken om zich in het water voort te bewegen. Ze mogen watertrappelen of drijven. Het is atleten toegelaten om zich van de grond af te stoten bij het begin of einde van een zwemronde.
 2. Atleten dienen het voorgeschreven zwemparcours te volgen.
 3. Atleten mogen rusten door op de bodem te staan en/ofzich vast te houden aan een object, zoals een boei of stationaire boot.
 4. In noodgeval zwaait de atleet met een arm boven het hoofd en roept om hulp. Eens een atleet hulp heeft gekregen, moet deze de wedstrijd staken.

De wetsuit mag pas volledig uitgetrokken worden in de wisselzone, op de plaats die voor de atleet is voorzien. De bovenste helft van de wetsuit mag wel worden uitgetrokken tussen het zwemeinde en de wisselzone, dit evenwel zonder andere atleten te hinderen.

Bij een watertemperatuur onder de 13°C wordt het zwemmen afgelast

MATERIAAL ZWEMMEN
Toegelaten materiaal:

 • De atleet moet de badmuts dragen die verstrekt wordt door de organisator gedurende de volledige zwemproef. Indien de atleet een tweede badmuts wenst te gebruiken, moet de badmuts verstrekt door de organisator, de buitenste zijn.
 • Zwembrillen en neusknijper
 • Wetsuits bij wetsuit-zwemmen.

Niet toegelaten materiaal:

 • Kunstmatige hulpmiddelen voor meer stuwing (zoals peddels, vinnen, …)
 • Hulpmiddelen om beter te drijven : handschoenen, sokken, snorkels, startnummer

FIETSEN

Helm verplicht

Wij baseren ons in deze op het algemeen reglement van Triatlon Vlaanderen

Niet toegelaten:

 • Clip-ons
 • Tijdritfiets
 • Triatlonstuur / tijdritstuur
 • volle wielen
 • Koptelefoon of oortjes
 • Materiaal in glas of ander breekbaar materiaal
 • Mobiele telefoon of enig ander elektronisch communicatiemateriaal

De wisselzone is enkel toegankelijk voor de deelnemers, scheidsrechters, bevoegde leden van de organisatie en één begeleider van de school.

De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

De verzekering van de deelnemers omvat burgerlijke aansprakelijkheid. Let op: materiaal is niet verzekerd. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van het materiaal.