ALGEMENE VOORWAARDEN

Reserveren
De activiteiten (vb. SUP- en kajaktochten, kampen, workshops, …) kunnen online gereserveerd en betaald worden. Het ticket wordt onmiddellijk via mail verstuurd. Het ticket met QR-code wordt getoond bij aankomst op de activiteit als bewijs van reservatie.

Betaling
Reservaties via de webshop van www.venga.be worden onmiddellijk betaald via het betaalsysteem Mollie.
Facturen van Venga vzw voor activiteiten voor vb. scholen, groepen of bedrijven dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

Facturatie scholen
Op basis van de definitieve bevestiging (via online formulier definitieve bevestiging) wordt de factuur opgemaakt. Eventuele wijzigingen kunnen nadien niet meer worden verrekend. Het is aangewezen bij het bepalen van de kostprijs voor de leerlingen rekening te houden met het aantal afwezigen de dag zelf.

Annulatie

 • Annulatie SUP-tochten / kajaktochten / workshops / yogasessies:
  Bij annulatie door de deelnemers is retourbetaling niet mogelijk. Het betaalde bedrag wordt omgezet in een bon die later voor een Venga activiteit gebruikt kan worden.
 • Annulatie scholen:
  Enkel schriftelijke annulaties worden aanvaard via het mailadres info@venga.be.
  Bij annulatie minder dan 35 werkdagen voor de sportdag zal er een kostprijs van 20% (berekend op de deelnameprijs) worden aangerekend.
 • Annulatie kampen:
  Gratis annuleren kan tot 30 kalenderdagen na de inschrijvingsdatum. Later annuleren brengt volgende kost met zich mee:
  – tot 30 kalenderdagen vóór aanvang van het kamp: 50% van de gefactureerde deelnameprijs.
  – tot 10 kalenderdagen vóór aanvang van het kamp: 80% van de gefactureerde deelnameprijs.
  – Bij annulatie binnen 10 kalenderdagen voor het kamp of bij het niet opdagen wordt de volledige deelnameprijs betaald, tenzij o.w.v. medische redenen (mits geldig doktersattest).
  – Annuleren o.w.v. corona: Indien de deelnemer symptomen van corona (hoesten, ademhalingsproblemen en koorts) vertoont of bij een positieve test op corona of bij twijfel, telkens mits geldig doktersattest. Bij een verplichte quarantaine van de deelnemer, mits getuigschrift van quarantaine van de dokter.
 • Annulatie van de activiteit door Venga:
  De deelnemer wordt door Venga vzw op de hoogte gebracht van de reden van annulatie van de activiteit bijvoorbeeld weersomstandigheden, natuuromstandigheden (blauwalg), … De activiteit wordt uitgesteld of terugbetaald.

Aansprakelijkheid
Venga vzw is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen van de deelnemers, behalve bij nalatigheid van Venga vzw.

Venga vzw is niet verantwoordelijk voor schade geleden door derden door de georganiseerde activiteiten evenementen, behalve bij nalatigheid door Venga vzw.

Alle materiaal dat Venga vzw ter beschikking stelt aan de deelnemer, dient in geval van verlies of schade door hem/haar vergoed te worden aan de organisatie Venga vzw. Bij beschadiging of verlies worden de volgende kosten aangerekend: peddel: €30 / zwemvest: €30 / SUP-board: de vergoeding hiervoor komt overeen met de actuele waarde. (€500 tot €1000) / kajak: de vergoeding hiervoor komt overeen met de actuele waarde. (€300 tot €500)

De deelnemers volgen de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de begeleiders van Venga vzw. Zij zijn niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen. De deelnemers hebben respect voor de natuur en voor derden (vb vissers, andere deelnemers) Bij activiteiten op het water is het dragen van een zwemvest steeds verplicht. Bij het niet volgen van deze richtlijnen behoudt Venga vzw zich het recht de deelnemers uit te sluiten.

Venga vzw is niet aansprakelijk voor ongevallen van de deelnemers tijdens deelname aan de activiteiten.